تبلیغات
امام رضا علیه السلام - درسهایی از امام رضا علیه السلام

درباره سایت

امام رضا(ع):

الناس لو علموا محاسن کلامنا لا تبعونا؛

مردم اگر از زیبایی های سخنان ما آگاه می شدند، از ما پیروی می کردند.

بایگانی

نویسندگان

صفحات دیگر

بخش دانلود کتاب

 • ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
 • بخش فیلم و نماهنگ

 • >
 • ویژه نامه

 • پیوندها

  تصاویر برگزیده

  آمار بازدید

  • بازدید کل:

  • بازدید امروز:

  • بازدید دیروز:

  • بازدید ماه قبل:

  • بازدید این ماه:

  • نویسندگان:

  درسهایی از امام رضا علیه السلام

  فضایل و كرامات امام رضا(ع) امام رضا علیه السلام احادیث امام رضا (ع) مقالات امام رضا (ع)


  احادیث امام رضا(ع),سخنان امام رضا(ع),پندهایی از امام رضا (ع)

  درسهایی از امام رضا علیه السلام
  فلسفه بعثت پیامبران و به تبع آنان امامان علیهم السلام برای تربیت نفوس بشر و ارتقاء بخشیدن به مراتب عالی معنویت بوده است. لذا این بزرگواران پیوسته در آموزش مکارم اخلاق کوشا بوده تا انسان به مرتبه ای برسد که به مقام خلیفة اللهی نائل آید.

   

  حال که بشریت به بزرگترین بلای الهی دچار گشته و از فیض مستقیم امام محروم شده باید به ریسمان سنن نبی اکرم و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام متمسک شده و در برابر فرامین و نصایح ایشان زانوی ادب زده و شاگردی نماید تا شاید راه را از بیراهه تمیز داده و به سعادت ابدی که همانا تحصیل رضایت حضرت حق می باشد، برسد.


  عمل صالح و دوستى آل محمد
  عن الرّضا علیه السلام :
  لاتدعوا العمـل الصالـح و الاجتهاد فى العبادة اتكالا على حب آل محمد علیهم السلام ولا تدعوا حبّ آل محمـد علیهم السلام لامرهـم اتّكـالاً علـى العبـادة فـانـّه لایقـبل احـدهـمـا دون الاخر.
  امام رضا علیه السلام فرمود :
  مبادا اعمال نیك را به اتكاى دوستى آل محمد علیهم السلام رها كنید؛ و مبادا دوستى آل محمد علیهم السلام را به اتكاى اعمال صالح از دست بدهید، زیرا هیچ كدام از ایـن دو، به تنهایى پذیرفته نمى شود .(1)

   

  ----------------------------------------
  پنج صفت مهم
  عن الرّضا علیه السلام :
  خمـسٌ مـن لـم تكـن فیه فلا تـرجـوه لشـىءٍ مـن الـدنیـا و الاخـرة من لم تعرف الوثاقة فى ارومته و الكرم فى طباعه والرصانة فى خلقه والنبل فى نفسه و المخافة لربّه .
  امام رضا علیه السلام فرمود:
  پنج صفت است كه در هر كس نباشد امید چیزى از دنیا و آخرت به او نداشته باشید:
  ـ كسى كه در نهادش اعتماد نبینى
  ـ كسى كه در سرشتـش كرم نیابـى
  ـ كسـى كه در آفرینشـش استـوارى نبینى
  ـ كسى كه در نفسش نجابت نیابى
  ـ كسى كه از خدایش بیمناك نباشد.(2)

   

  ----------------------------------------
  نتیجه رضایت از خدا
  عن الرّضا علیه السلام:
  مَن رَضى عن الله تعالى بالقَلیل مِن الرّزق رضَى الله منه بالقَلیل مِنَ العَمل. (3)
  امام رضا علیه السلام فرمود:
  هر كـس به رزق و روزى كم از خدا راضى باشد، خداوند از عمل كم او راضى خواهد بود.


  ----------------------------------------
  برخورد مناسب با چهار گروه
  عن الرّضا علیه السلام :
  اصحاب السلطان بـالحَذر، وَ الصـّدّیق بـالتّـواضُع، وَ العدوّ بـالتّحـــرُز، وَ العامّة بالبشـر.(4)
  امام رضا علیه السلام فرمود:
  - از سلطان و زمامـدار دوری كن
  - و با دوست با تواضع و فروتنی؛
  - و با دشمـن بـا احتیـاط  و اجتناب؛
  - و بـا مـردم بـا روى خـوش رفتار کن .

   

  ----------------------------------------
  دیدار و اظهار دوستى با هم
  عن الرّضا علیه السلام:
  تزاوَرُوا تحـابـوا و تصـافحُـوا ولا تحـاشمـوا .(5)
  امام رضا علیه السلام فرمود:
  به دیدن یكدیگر روید تا یكدیگر را دوست داشته باشید و دست یكدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.


  ----------------------------------------
  میانه روى و احسان
  عن الرّضا علیه السلام:
  علیكم بالقَصد فى الْغِنى وَ الْفَقر، وَ الْبرّ مِن القلیل و الكثیر؛ فان الله تبارك و تعالـى یعظم شقّة التـَّمرة حتـى یـَأتـى یـَوْم الْقیامة كجبل احـد . (6)
  امام رضا علیه السلام فرمود :
  بر شما باد به میانه روى در فقـر و ثروت ؛ و نیكى كردن چه كم و چه زیاد - زیرا خـداوند متعال در روز قیامت یك نصفه خرما را چنان بزرگ نمایـد كه ماننـد كـوه احد باشد.


  ----------------------------------------
  بهترین اعمال بعد از واجبات
  عن الرّضا علیه السلام:
  لیـس شـَىء مِـن اْلاعْمـالِ عنـد الله عزّوجلّ بعدَ الفـرائض أفضل مِن إدْخـالِ السُّرور علَى المؤمن. (7)
  امام رضا علیه السلام فرمود:
  بعد از انجام واجبات، كارى بهتر از ایجاد خـوشحالى براى مومن، نزد خداوند بزرگ نیست.


  ----------------------------------------
  نتیجه خدمت به مؤمن
  عن الرّضا علیه السلام:
  مَـن فـرّج عن مـومـن فـرّج الله عَن قَلبه یـَوم القیامة.(8)
  امام رضا علیه السلام فرمود:
  هر كس اندوه و مشكلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.


  ----------------------------------------
  حسن ظن به خدا
  عن الرّضا علیه السلام :
  أحسـن الظّن بالله فانّ مَن حسـن ظنّه بالله كان عنـد ظنّه ، وَ مَن رَضى باْلقَلیل مِنَ الرّزق قُبلَ مِنه الیَسیر مِن العمل، وَ مَن رَضى بالیَسیر مِن الحلال خفّت مؤونته و نعم اهله ، وَ بصّره الله دار الدّنـیا وَ دَواءهـا، وَ أخـرَجه منها سـالِماً إلى دارالسّلام.(9)


  امام رضا علیه السلام فرمود:
  به خداوند خوش بین باش، زیرا هر كه به خدا خوش بین باشد، خدا با گمان خـوش او همراه است،و هر كه به رزق و روزى اندك خشنود باشد، خـداوند به كردار اندك او خشنود باشد ،و هر كه به اندك از روزى حلال خشنود باشـد، بارش سبك و خانـواده اش در نعمت باشد،و خـداوند او را به دنیا و دوایـش بینا سازد و او را از دنیا به سلامت به دارالسلام بهشت می رساند.

   

  ----------------------------------------
  بدترین مردم
  عن الرّضا علیه السلام :
  إنّ شـرّ النـّاس مـَن مَنع رفـدَه ، وَ أكل وحـدَه، وَ جلـدَ عبـدَه .(10)
  امام رضا علیه السلام فرمود :
  به راستـى كه بـدترین مردم كسى است كه یارى اش را ( از مردم ) باز دارد و تنها بخورد، و افراد تحت امرش را بزند.


  ----------------------------------------
  حقیقت توكل
  سئل الـرضـاعلیه السلام:
   عن حـد التـوكل؟ فقـال: أن لاتَخـافَ أحـدً إلاّ الله .(11)
  از امام رضا علیه السلام از حقیقت تـوكل سـوال شـد، فرمـود: این كه جز خدا از كسـى نترسى.


  ----------------------------------------
  سلاح پیامبران
  عن الـرضـا علیه السلام:
   انه كـان یقـول لاصحـابه: علیكم بسِلاح اْلانبیاء .
  فقیل: وَ ما سلاحُ اْلانبیاء؟ قال: الدعاء .(12)
  حضـرت رضا علیه السلام همیشه به اصحاب خـود مـى فـرمود: بر شما باد اسلحه پیامبران .
  پرسیدند : اسلحه پیـامبـران چیست؟ فـرمـود: دعا .


  ----------------------------------------
  صله رحم با كمترین چیز
  عن الرّضا علیه السلام :
  صِلْ رحمك وَ لَـوْ بشَربَة مِن ماءٍ، وَ أفضَل مـا تُوصل بِه الـرّحـِم كفُّ الاذّى عنها .(13)

  امام رضا علیه السلام فرمود :
  پیوند خـویشـاوندى را برقرار كنید گر چه با جرعه آبى باشد؛ و بهترین پیوند خـویشـاونـدى، خـود دارى از آزار خـویشـاونـدان است.

   

  احادیث امام رضا(ع),سخنان امام رضا(ع),پندهایی از امام رضا (ع)

   

  ویژگیهاى دهگانه عاقل
  عن الرّضا علیه السلام :
  لا یتـم عَقل إمـرء مُسلـم حتـّى تكونَ فیه عَشر خِصـال:
  - اَلخیــرُ مِنـهُ مـأمــُول،- وَ الشّر منهُ مأمـُون،- یَستكثِر قلیلُ الخیر مِن غیره،- وَ یَستقل كَثیرُ الخیر مـِن نفسه،- لا یسام من طلب الحـوائج الیه،- ولا یمل مـن طلب العلـم طول دهره،- الفقرفى الله احبّ الیه مِن الغنى،- و الذّل فى الله احب الیه مـن العز فى عدوه،- و الخمـول اشهى الیه من الشهره،ثـم قال علیه السلام العاشرة و ما العاشرة؟
  قیل له: ما هى؟
  قال علیه السلام: لایرى احدا إلا قال: هو خیر منى و اتقى .(14)


  امام رضا علیه السلام فرمود :
  عقل شخص مسلمـان تمـام نیست، مگر ایـن كه ده خصلت را دارا بـاشـد :
  ـ از او امید خیر باشد
  ـ از بدى او در امان باشند
  ـ خیر اندك دیگرى را بسیار شمارد
  ـ خیر بسیار خود را اندك شمارد
  ـ هـر چه حـاجت از او خـواهنـد دلتنگ نشـود
  ـ در عمر خود از دانش طلبى خسته نشود
  ـ فقـر در راه خـدا از تـوانگـرى محبـوبتـر بـاشــد
  ـ خـوارى در راه خـدا از عزت بـا دشمنـش محبـوبتـر بـاشــد
  ـ گمنـامـى را از پـر نـامـى خـواهـان تـر بـاشـد
  ـ سپس فـرمـود: دهمین چیست ؟
  پس فـرمـود: كسی را ننگـرد جز ایـن كه بگـویـد او از مـن بهتـر و پـرهیزكـارتـــر است.


  ----------------------------------------
  دوستى با مردم
  عن الرّضا علیه السلام:
  التّودُّد الىَ النّاس نصفُ العَقل .(15)
  امام رضا علیه السلام فرمود:
  دوستى با مردم، نیمى از عقل و خرد ورزی است.


  ----------------------------------------
  پاكیزگی
  عن الرّضا علیه السلام :
  مِن أخلاقِ الاَنبیاء التنظف .(16)
  امام رضا علیه السلام فرمود :
  از اخلاق پیـامبـران، نظافت و پـاكیزگــى است.


  ----------------------------------------
  نتیجه كار خوب و بد
  عن الرّضا علیه السلام :
  الـمستتر بـالـْحسنه یـَعـدلُ سبعین حسنة، وَ الْمذیع بالسّیئة مَخذول، وَ المُستتر بالسّیئَة مغفوُر لَه .(17)
  امام رضا علیه السلام فرمود:
  پنهان كننده كار نیك ( پاداشش) برابر هفتاد حسنه است، و آشكار كننده كار بد سـر افكنـده است، و پنهان كننـده كـار بـد آمـرزیـده است.


  ----------------------------------------
  سه ویژگى برجسته مومن
  عن الرّضا علیه السلام :
  لایكـون الْمُـؤمـن مُـؤمنـاً حتـى تكـون فیه ثلاثُ خصـال:
  ـ سنّة من ربّه
  ـ وسنّة من نبیّه
  ـ و سنّة من ولیّه
  فـَامّا السّنة مـِن رَبّه فكتمان سـرّه؛ و امّـا السّنة من نبیّه فمـُداراة النّاس؛ و امّـا السّنة مـن ولیّه فـاصّبـر فـى الْبـأسـاء و الضّـرّاء .(18)


  امام رضا علیه السلام فرمود:
  مـومـن ، مـومـن واقعى نیست، مگـر آن كه سه خصلت در او بـاشــد:
  سنتـى از پـروردگـارش و سنتـى از پیـامبـرش و سنتـى از امـامـش. اما سنت پروردگارش، پـوشاندن راز خود است؛ اما سنت پیغمبرش، مدارا و نرم رفتارى با مردم است؛ اما سنت امامـش، پس صبر كردن در زمان تنگدستـى و پریشان حالى است.


  ----------------------------------------
  خوشی وعیش دنیا
  سئل الامام الرضا علیه السلام: عن عیش الدنیا؟
  فقال: سعة المَنزل وَ كثرةُ المُحبّین .(19)
  از حضـرت امـام رضا علیه السلام دربـاره خـوشـى در دنیـا سـوال شـد، فـرمـــــود:وسعت منزل و زیادى دوستان.


  ----------------------------------------
  بخیل و حسود
  عن الرّضا علیه السلام:
  لیـس لِبخیل راحَة، ولا لِحَسـُود لذة ، وَلا لِملـوك وَفـاء، وَلا لِكَذوب مُــروّة .(20)
  امام رضا علیه السلام فرمود:
  بخیل را آسایشى نیست ، و حسود را خوشى و لذتى نیست ، و پادشاهان را وفایى نیست ، و دروغگو را مروت و مردانگى نیست.

   

  پی نوشت ها
  1- بحار الانوار،ج 78، ص 348.
  2- تحف العقـول، ص 446 / بحارالانوار،ج 78، ص 339.
  3- بحـارالانـوار، ج 78، ص 357.
  4- بحارالانوار،ج 78، ص 356.
  5- بحارالانوار،ج 78، ص 347.
  6- بحارالانوار، ج 78، ص 346.
  7- بحارالانوار، ج 78، ص 347.
  8- اصول كافى، ج 3، ص 268.
  9- تحف العقول، ص 449.
  10- تحف العقول، ص 448.
  11- تحف العقول، ص 445.
  12- اصـول كـافـى، ج 4، ص 214.
  13- تحف العقول، ص 445.
  14- تحف العقول، ص 443.
  15- تحف العقول، ص 443.
  16- تحف العقول، ص 442.
  17- اصول كافى،ج 4، ص 160.
  18- اصـول كـافـى، ج 3، ص 339 / تحف العقـــول، ص 442.
  19- بحارالانوار، ج 76، ص 152.
  20- تحف العقول، ص 450.
  منبع: tebyan.net

  

  نظرات

  1. ســــلام !
   وبلاگتان زیباست!

   ما برای کاربرانی که از آنتی ویروس نود 32 استفاده میکنند ، برنامه ای طراحی کردیم که بتوانند جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 را تنها با یک کلیک دریافت کنند.
   این برنامه نیاز به نصب ندارد و حجم آن کمتر از 100 کیلوبایت میباشد و هیچگونه تبلیغات مزاحم به همراه خود ندارد!
   با دانلود این برنامه از این پس تنها با یک کلیک و در کمتر از 3 ثانیه جدیدترین یوزر و پسورد آنتی ویروس خود را دریافت کنید.
   این برنامه کاملا رایگان میباشد و دائما پشتیبانی و آپدیت میشود.
   امکاناتی دیگر مانند مشاهده قیمت ارز و طلا و مشاهده جدول لیگ برتر و ... نیز به نرم افزار اضافه میشود.
   برای دانلود به وبلاگ ما بیایید.
   لطفا برای حمایت از ما ، وبلاگ ما را لینک کنید.
   موفق باشید
  2. سلام از وبلاگتون دیدن کردیم
   از شما رسما دعوت میکنیم تا در شبکه ما عضو شوید و مطالبتان را به اشتراک گذارید تا بقیه هم استفاده کنند
   منتظر حضور شما دوست عزیز هستیم!

   با تشکر
   مدیریت شبکه اجتماعی فیس پلاک
  3. جذاب ترین فروشگاه اینترنتی

   زیمابی - سایت انتخاب و خرید جدیدترین کالاهای دیجیتالی به همراه ارائه محتوای تخصصی بصورت ویدئویی و مرجع نقد و بررسی کامل کالا جهت خدمت رسانی به مشتریان اینترنتی

   صفحه نخست : www.ZIMABI.com
   شبکه ویدئوها : www.zimabi.com/videos
   تبادل نظر کاربران : www.zimabi.com/blog
   دانلود های رایگان : www.zimabi.com/download
   خبرگزاری برندها و تکنولوژی : www.zimabi.com/news
  4. با سلام و درود...دوست عزیز یک پیشنهاد ویژه برای بالا بردن پیج رنک وبلاگ و سایتت دارم و این کار بدون هزینه میباشد...رنک دایرکتوری ما یعنی "شارژ رایتل" با آدرس http://sharjerightel.ir/links میباشد و دارای پیج رنک 3 در گوگل بوده و و بهترین مکان برای قرار دادن لینک سایت شما هستش برای ثبت کردن لینک وبلاگ خودت اول سایت ما را با عنوان "خرید شارژ رایتل" توی وبلاگت با آدرس http://sharjerightel.ir لینک کن و بعد به آدرس دایرکتوری ما که در بالا بهت گفتم برو و لینک وبلاگت رو ثبت کن.....خدا به همراهت
  5. سلام دوست عزیز!

   یک پیشنهاد عالی برای کسب در آمد از وبلاگتون

   سیستم کسب درآمد پاپ من

   ثبت شده در ستاد ساماندهی

   نرخ هر آی پی = از 60 تا 150 ریال

   پاپ آپ اول = 30 ریال و دومی 30 ریال

   تسویه حساب منظم و روزانه

   اول از طریق لینک زیر ثبت نام کنید

   بعد از ثبت نام وبسایت خودتون رو ثبت کنید

   بعد یک کد در قالب وبلاگتون قرار میدید

   بعد به ازای هر بازدید کننده 60 تا 150 ریال دریافت میکنید

   از طریق لینک زیر ثبت نام کرده و شروع به کسب درآمد کنید!

   پرداخت منظم و شمارش بالا از مزیت های سایت ماست

   کافی است امتحان کنید!

   مطمئنم خوشتون میاد و راضی خواهید بود!


   لینک ثبت نام :
   http://popman.ir/user/signup/ref:437

   منتظرما!

  6. سلام. وبلاگت خوبه ولی بهتر هم میشه اونم با طراحی یک قالب اختصاصی .اگه کارت شارژ مجانی هم خواستی یه سر به سایت من بزن. لطفا منو با عنوان بازی آنلاین لینک کن. ممنونم

  ارسال نظر

   
  لبخندناراحتچشمک
  نیشخندبغلسوال
  قلبخجالتزبان
  ماچتعجبعصبانی
  عینکشیطانگریه
  خندهقهقههخداحافظ
  سبزقهرهورا
  دستگلتفکر
  نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.